Mis mejores fotos ( MC Hammer )

by: mchammer @ 2 years ago - Edited @ 2 years ago
10.3K
Likes

Giới thiệu

Biểu tượng Rap được cho là đã mang nhạc rap đến với dòng nhạc chính với hit đơn năm 1990 của anh ấy U Can't Touch This và 2 Legit 2 Quit. Ông được biết đến với vũ đạo hào nhoáng của mình và quần Hammer.

Trước khi nổi tiếng

Reggie Jackson đã cho anh ta tên stagename của anh ta sau khi tìm thấy sự giống với Hammerin ' Hank Aaron .

Câu đố

Anh ấy là nghệ sĩ hip-hop đầu tiên có album bán Diamond.

Cuộc sống gia đình

Anh ta kết hôn với Stephanie Fuller vào ngày 21 tháng 12 năm 1985 và họ có 5 đứa con cùng nhau.

Được liên kết với

Anh ấy là bạn tốt với biểu tượng rap đồng nghiệp Tupac Shakur. Cả hai rapper đã được ký hợp đồng với Death Row Records và MC Hammer đã ở Las Vegas với Tupac vào đêm cái chết bi thảm của anh.

Giới thiệu

Biểu tượng Rap được cho là đã mang nhạc rap đến với dòng nhạc chính với hit đơn năm 1990 của anh ấy U Can't Touch This và 2 Legit 2 Quit. Ông được biết đến với vũ đạo hào nhoáng của mình và quần Hammer.

Trước khi nổi tiếng

Reggie Jackson đã cho anh ta tên stagename của anh ta sau khi tìm thấy sự giống với Hammerin ' Hank Aaron .

Câu đố

Anh ấy là nghệ sĩ hip-hop đầu tiên có album bán Diamond.

Cuộc sống gia đình

Anh ta kết hôn với Stephanie Fuller vào ngày 21 tháng 12 năm 1985 và họ có 5 đứa con cùng nhau.

Được liên kết với

Anh ấy là bạn tốt với biểu tượng rap đồng nghiệp Tupac Shakur. Cả hai rapper đã được ký hợp đồng với Death Row Records và MC Hammer đã ở Las Vegas với Tupac vào đêm cái chết bi thảm của anh.


10 th
MC Hammer 0

mchammer @ 2 years ago

mchammer mchammer2 years ago
Last Comments
9 th
MC Hammer 1

mchammer @ 2 years ago

mchammer mchammer2 years ago
Last Comments
8 th
MC Hammer 2

mchammer @ 2 years ago

mchammer mchammer2 years ago
Last Comments
7 th
MC Hammer 3

mchammer @ 2 years ago

mchammer mchammer2 years ago
Last Comments
6 th
MC Hammer 4

mchammer @ 2 years ago

mchammer mchammer2 years ago
Last Comments
5 th
MC Hammer 5

mchammer @ 2 years ago

mchammer mchammer2 years ago
Last Comments
4 th
MC Hammer 6

mchammer @ 2 years ago

mchammer mchammer2 years ago
Last Comments
3 rd
MC Hammer 7

mchammer @ 2 years ago

mchammer mchammer2 years ago
Last Comments
2 nd
MC Hammer 8

mchammer @ 2 years ago

mchammer mchammer2 years ago
Last Comments
1 st
MC Hammer 9

mchammer @ 2 years ago

mchammer mchammer2 years ago
Last Comments