Mis mejores fotos ( Ace Hood )

by: acehood @ 3 years ago - Edited @ 3 years ago
3.8K
Likes

Danh tiếng nhất liên quan đến

người rapper người Mỹ nhận thức tốt nhất sự tiếp cận của tôi, đĩa đơn "Hustle Hard" và "Bugatti", thứ hai liên quan đến việc giành được điểm # 39 trên bảng xếp hạng Hot 100.

Trải nghiệm đầu tiên của tôi

Tôi đã bắt đầu dòng của mình sau khi đưa ra một đài phát thanh DJ băng demo của tôi.

Thông tin thêm về tôi

Album của tôi Máu, Mồ hôi & Nước mắt đã đạt đến trạng thái chưa phân chia trên bảng xếp hạng Billboard Top Rap Albums làm mới năm 2011.

Tiểu sử

Tôi đã có các cô con gái đối tác được gọi là Thủy thủ và Lyric đoàn kết bạn gái của tôi sau đó là Shanice Tyria Sarratt vào tháng 5 năm 2011. Tôi còn có một đứa con trai nữa.

Đã tham gia với

Tôi là một người bạn thân của Lil Wayne.

Danh tiếng nhất liên quan đến

người rapper người Mỹ nhận thức tốt nhất sự tiếp cận của tôi, đĩa đơn "Hustle Hard" và "Bugatti", thứ hai liên quan đến việc giành được điểm # 39 trên bảng xếp hạng Hot 100.

Trải nghiệm đầu tiên của tôi

Tôi đã bắt đầu dòng của mình sau khi đưa ra một đài phát thanh DJ băng demo của tôi.

Thông tin thêm về tôi

Album của tôi Máu, Mồ hôi & Nước mắt đã đạt đến trạng thái chưa phân chia trên bảng xếp hạng Billboard Top Rap Albums làm mới năm 2011.

Tiểu sử

Tôi đã có các cô con gái đối tác được gọi là Thủy thủ và Lyric đoàn kết bạn gái của tôi sau đó là Shanice Tyria Sarratt vào tháng 5 năm 2011. Tôi còn có một đứa con trai nữa.

Đã tham gia với

Tôi là một người bạn thân của Lil Wayne.


4 th
Ace Hood 0

acehood @ 3 years ago

acehood acehood3 years ago
Last Comments
3 rd
Ace Hood 1

acehood @ 3 years ago

acehood acehood3 years ago
Last Comments
2 nd
Ace Hood 2

acehood @ 3 years ago

acehood acehood3 years ago
Last Comments
1 st
Ace Hood 3

acehood @ 3 years ago

acehood acehood3 years ago
Last Comments