Mis mejores fotos ( Randy Savage )

by: randysavage @ 3 years ago - Edited @ 3 years ago
648
Likes

Giới thiệu

Macho Man Randy Savage đóng vai chính trong Liên đoàn đấu vật thế giới và đấu vật vô địch thế giới trong những năm 1980 và 1990.

Trước khi nổi tiếng

Anh ta được ký bởi các Hồng y St. Louis trong MLB ra khỏi trường trung học.

Câu đố

Anh đoạt giải WWF King of the Ring Championship năm 1987 và giải WCW World War 3 Championship năm 1995.

Cuộc sống gia đình

Anh kết hôn với Elizabeth Ann Hulette vào ngày 30 tháng 12 năm 1984.

Được liên kết với

Anh ấy đã chiến đấu chống lại đối tác nhóm tương lai, Hulk Hogan, tại Madison Square Garden.

Giới thiệu

Macho Man Randy Savage đóng vai chính trong Liên đoàn đấu vật thế giới và đấu vật vô địch thế giới trong những năm 1980 và 1990.

Trước khi nổi tiếng

Anh ta được ký bởi các Hồng y St. Louis trong MLB ra khỏi trường trung học.

Câu đố

Anh đoạt giải WWF King of the Ring Championship năm 1987 và giải WCW World War 3 Championship năm 1995.

Cuộc sống gia đình

Anh kết hôn với Elizabeth Ann Hulette vào ngày 30 tháng 12 năm 1984.

Được liên kết với

Anh ấy đã chiến đấu chống lại đối tác nhóm tương lai, Hulk Hogan, tại Madison Square Garden.


1 st
Randy Savage 0

randysavage @ 3 years ago

randysavage randysavage3 years ago
Last Comments