Mis mejores fotos ( Mick Jagger )

by: mickjagger @ 2 years ago - Edited @ 2 years ago
11.4K
Likes

Giới thiệu

Một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử rock and roll với tư cách là thủ lĩnh của The Rolling Stones. Ông được giới thiệu vào Đại sảnh Vinh danh Rock and Roll với Stones vào năm 1989.

Trước khi nổi tiếng

Anh gặp tay guitar Rolling Stones trong tương lai Keith Richards ở trường tiểu học. Ban đầu anh dự định đi vào chính trị hay kinh tế.

Câu đố

Ông đã xuất hiện trên bìa tạp chí Rolling Stone hơn hai mươi lần kể từ năm 1968. Năm 2003, ông được phong tước hiệp sĩ.

Cuộc sống gia đình

Ông kết hôn với Bianca Jagger vào ngày 12 tháng 5 năm 1971 và sau khi ly hôn vào ngày 2 tháng 11 năm 1979, ông kết hôn với Jerry Hall vào ngày 21 tháng 11 năm 1990. Ông đã có tám đứa con trong năm mối quan hệ.

Được liên kết với

Năm 1985, anh biểu diễn một bản cover "Dancing in the Street" tại Sân vận động Wembley với David Bowie.

Giới thiệu

Một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử rock and roll với tư cách là thủ lĩnh của The Rolling Stones. Ông được giới thiệu vào Đại sảnh Vinh danh Rock and Roll với Stones vào năm 1989.

Trước khi nổi tiếng

Anh gặp tay guitar Rolling Stones trong tương lai Keith Richards ở trường tiểu học. Ban đầu anh dự định đi vào chính trị hay kinh tế.

Câu đố

Ông đã xuất hiện trên bìa tạp chí Rolling Stone hơn hai mươi lần kể từ năm 1968. Năm 2003, ông được phong tước hiệp sĩ.

Cuộc sống gia đình

Ông kết hôn với Bianca Jagger vào ngày 12 tháng 5 năm 1971 và sau khi ly hôn vào ngày 2 tháng 11 năm 1979, ông kết hôn với Jerry Hall vào ngày 21 tháng 11 năm 1990. Ông đã có tám đứa con trong năm mối quan hệ.

Được liên kết với

Năm 1985, anh biểu diễn một bản cover "Dancing in the Street" tại Sân vận động Wembley với David Bowie.


10 th
Mick Jagger 0

mickjagger @ 2 years ago

mickjagger mickjagger2 years ago
Last Comments
9 th
Mick Jagger 1

mickjagger @ 2 years ago

mickjagger mickjagger2 years ago
Last Comments
8 th
Mick Jagger 2

mickjagger @ 2 years ago

mickjagger mickjagger2 years ago
Last Comments
7 th
Mick Jagger 3

mickjagger @ 2 years ago

mickjagger mickjagger2 years ago
Last Comments
6 th
Mick Jagger 4

mickjagger @ 2 years ago

mickjagger mickjagger2 years ago
Last Comments
5 th
Mick Jagger 5

mickjagger @ 2 years ago

mickjagger mickjagger2 years ago
Last Comments
4 th
Mick Jagger 6

mickjagger @ 2 years ago

mickjagger mickjagger2 years ago
Last Comments
3 rd
Mick Jagger 7

mickjagger @ 2 years ago

mickjagger mickjagger2 years ago
Last Comments
2 nd
Mick Jagger 8

mickjagger @ 2 years ago

mickjagger mickjagger2 years ago
Last Comments
1 st
Mick Jagger 9

mickjagger @ 2 years ago

mickjagger mickjagger2 years ago
Last Comments