Mis mejores fotos ( Bob Weir )

by: bobweir @ 3 years ago - Edited @ 3 years ago
5.1K
Likes

Giới thiệu

Ca sĩ-nhạc sĩ là thành viên sáng lập ban nhạc rock The Grateful Dead. Anh cũng chơi với The Other Ones, nhóm sau này được gọi là The Dead.

Trước khi nổi tiếng

Anh ta bị trục xuất khỏi gần như mọi trường học anh ta theo học do vấn đề học tập của anh ta phải làm với chứng khó đọc của anh ấy.

Câu đố

Anh ấy và các bạn cùng nhóm của anh ấy đã đặt tên ban nhạc là Uptown Jug Champions của mẹ McCree ban đầu; Grateful Dead cũng được đặt tên là Warlocks.

Cuộc sống gia đình

Anh kết hôn với Natascha Muenter vào ngày 15 tháng 7 năm 1999 và họ có hai đứa con cùng nhau.

Được liên kết với

Mickey Hart là thành viên của ban nhạc, Grateful Dead, trong hai thập kỷ.

Giới thiệu

Ca sĩ-nhạc sĩ là thành viên sáng lập ban nhạc rock The Grateful Dead. Anh cũng chơi với The Other Ones, nhóm sau này được gọi là The Dead.

Trước khi nổi tiếng

Anh ta bị trục xuất khỏi gần như mọi trường học anh ta theo học do vấn đề học tập của anh ta phải làm với chứng khó đọc của anh ấy.

Câu đố

Anh ấy và các bạn cùng nhóm của anh ấy đã đặt tên ban nhạc là Uptown Jug Champions của mẹ McCree ban đầu; Grateful Dead cũng được đặt tên là Warlocks.

Cuộc sống gia đình

Anh kết hôn với Natascha Muenter vào ngày 15 tháng 7 năm 1999 và họ có hai đứa con cùng nhau.

Được liên kết với

Mickey Hart là thành viên của ban nhạc, Grateful Dead, trong hai thập kỷ.


5 th
Bob Weir 0

bobweir @ 3 years ago

bobweir bobweir3 years ago
Last Comments
4 th
Bob Weir 1

bobweir @ 3 years ago

bobweir bobweir3 years ago
Last Comments
3 rd
Bob Weir 2

bobweir @ 3 years ago

bobweir bobweir3 years ago
Last Comments
2 nd
Bob Weir 3

bobweir @ 3 years ago

bobweir bobweir3 years ago
Last Comments
1 st
Bob Weir 4

bobweir @ 3 years ago

bobweir bobweir3 years ago
Last Comments