Mis mejores fotos ( Stephen Moyer )

by: stephenmoyer @ 3 years ago - Edited @ 3 years ago
4.8K
Likes

Giới thiệu

Nam diễn viên nổi tiếng nhất với vai diễn trong bộ phim truyền hình ma cà rồng, True Blood. Ông cũng đã xuất hiện trong các bộ phim như 88 phút và linh mục.

Trước khi nổi tiếng

Anh ấy đã tham gia vở kịch, Raptel Conjugal trước khi trở thành một ma cà rồng mang tính biểu tượng.

Câu đố

Anh ấy là người ủng hộ chiến dịch 'Tiếp cận, Xây dựng trên' trong năm 2008.

Cuộc sống gia đình

Anh kết hôn với Anna Paquin, người đồng sáng lập của anh ta trên True Blood, và họ cùng nhau sinh đôi. Ông cũng có một con trai và một con gái từ một mối quan hệ trước đó.

Được liên kết với

Năm 1997, anh đóng vai chính với Katherine Heigl trong bộ phim Ireland-Anh Prince Valiant.

Giới thiệu

Nam diễn viên nổi tiếng nhất với vai diễn trong bộ phim truyền hình ma cà rồng, True Blood. Ông cũng đã xuất hiện trong các bộ phim như 88 phút và linh mục.

Trước khi nổi tiếng

Anh ấy đã tham gia vở kịch, Raptel Conjugal trước khi trở thành một ma cà rồng mang tính biểu tượng.

Câu đố

Anh ấy là người ủng hộ chiến dịch 'Tiếp cận, Xây dựng trên' trong năm 2008.

Cuộc sống gia đình

Anh kết hôn với Anna Paquin, người đồng sáng lập của anh ta trên True Blood, và họ cùng nhau sinh đôi. Ông cũng có một con trai và một con gái từ một mối quan hệ trước đó.

Được liên kết với

Năm 1997, anh đóng vai chính với Katherine Heigl trong bộ phim Ireland-Anh Prince Valiant.


5 th
Stephen Moyer 0

stephenmoyer @ 3 years ago

stephenmoyer stephenmoyer3 years ago
Last Comments
4 th
Stephen Moyer 1

stephenmoyer @ 3 years ago

stephenmoyer stephenmoyer3 years ago
Last Comments
3 rd
Stephen Moyer 2

stephenmoyer @ 3 years ago

stephenmoyer stephenmoyer3 years ago
Last Comments
2 nd
Stephen Moyer 3

stephenmoyer @ 3 years ago

stephenmoyer stephenmoyer3 years ago
Last Comments
1 st
Stephen Moyer 4

stephenmoyer @ 3 years ago

stephenmoyer stephenmoyer3 years ago
Last Comments